Att betsa steg för steg

Att arbeta med Herdins betser är enkelt och roligt. Du kan välja mellan fem olika betsprodukter i en mängd olika kulörer. Släpp fram skaparglädjen och ge ditt hem liv och färg.

Förarbete
Var noggrann med förarbetet så blir det enklare att arbeta och resultatet bättre. För att betsen ska kunna tränga in i träet måste ytan vara helt ren från smuts, färg- och lackrester. Välj en metod för rengöring som passar tidigare ytbehandling eller slipa rent träet.

Slipa upp ytan jämnt, så att betslösningen kan tränga in. Använd slippapper med 150-180 korn eller liknande som ger ett bra underlag för betsning. För att förhindra fiberresning och för att göra det enklare för betsen att tränga in kan det vara bra att vattenstryka ytan innan den slipas (gäller Äkta bets).

Ibland måste du spackla igen hål i träet. Använd Herdins Träspackel, som finns i de vanligaste tränyanserna och som torkar snabbt. Välj en kulör på spacklet som är så nära den nyans som du tänker betsa som möjligt, eftersom spacklet inte tar upp betslösningen. Var noggrann med att slipa bort spackel som kommit utanför lagningen.

Betsa
Betsen ska strykas ut flödigt i fiberriktningen. Använd pensel eller svamp. Jämna ut ytan efterhand med en avstruken pensel eller en urkramad svamp.

Träet bör helst ligga plant när du betsar. Om du tvingas arbeta på ett lodrät föremål, ska du alltid börja nedifrån och arbeta uppåt. Då rinner betsen mindre och resultatet blir jämnare. Ska du betsa en vägg- eller takpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan den sätts på plats. Stryk även kanterna på panelen, eftersom de kan bli synliga om träet "rör sig".

Stora ytor kan vara svåra att få jämna. Använd Herdins Äkta bets, Oljebets eller Golvoljebets till stora ytor. För att du ska hinna fördela betsen jämnt innan den torkar måste du arbeta systematiskt med bra verktyg. Applicera betsen flödigt i längdriktningen och torka bort överskott med en svamp eller luddfri trasa.

Om du ska betsa i ett hörn, börja betsa i hörnet och arbeta utåt.

Ytbehandling/Efterbehandling
Om den betsade ytan kommer att utsättas för slitage eller fukt måste du skydda den.
Välj en ytbehandling som passar den betsprodukt som du valt. Var noggrann med förarbete, så får du en slitstark och tålig yta.

Äkta bets - använd Herdins Betslack eller Hårdvaxolja.
Oljebets - använd Herdins Vaxolja, Betslack eller Hårdvaxolja.
Golvoljebets - använd Herdins Golvlack eller Golvolja.
Lackbets - Lackbetsen innehåller lack som skyddar mot slitage och fukt. Vill du ha en ännu tåligare yta rekommenderar vi Herdins Betslack eller Betslack Aqua.
Lackbets Aqua - till Lackbets Aqua rekommenderar vi Herdins Betsbets Aqua.

Råd

  • Använd bra verktyg. 
  • Använd alltid handskar och skydda dina kläder. 
  • Arbeta i utrymmen med god luftväxling. 
  • Köper du flera förpackningar bets, blanda ihop dem i ett större kärl innan du börjar, så att eventuella kulörskillnader mellan olika förpackningar undviks.

Stryk av så mycket bets som möjligt från penslar och andra redskap innan du rengör dem med vatten (Äkta bets, Lackbets Aqua) eller förtunning av etanol eller T-röd (Lackbets) för att undvika att färgrester kommer ut i avloppet. Överbliven bets lämnas till miljöstation som färgavfall.
Förvara alltid vattenburna produkter ( t ex Herdins Lackbets Aqua) frostfritt.